Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer gaat uit van:

 

Flowburo
Kronkelstraat 5A
2470 Retie
België

 

ondernemingsnummer 0878.188.015
btw-nummer 0878.188.015
RPR Antwerpen (afdeling Turnhout)


met website www.flowburo.be
e-mailadres leen@flowburo.be
(verder genaamd ‘FlowBuro’)

 

FlowBuro behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.
FlowBuro raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan
gaan met onderstaande bepalingen vraagt FlowBuro u deze website te verlaten.
Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 31 augustus 2022.

Inhoud van de website

FlowBuro streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer
te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s
etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert FlowBuro bijvoorbeeld
geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid
ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en
informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via
leen@flowburo.be.
FlowBuro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel
informatie te verwijderen.
Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent
dit niet dat FlowBuro alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus
verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze
andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft FlowBuro naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze
website. FlowBuro kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere
(technische) tekortkomingen bevat. FlowBuro kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk
gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang
tot of het gebruik van de website.
FlowBuro kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor
onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

FlowBuro behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten,
merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website.
Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of
anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van
FlowBuro (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van FlowBuro is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€
10.000,00). FlowBuro beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet
uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou
toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld
worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar FlowBuro haar
vestiging heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het
algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar leen@flowburo.be.